Home

Waarom is beveiliging voor u belangrijk?

 

Elke dag worden we zowel op persoonlijk als op bedrijfsniveau blootgesteld aan dreigingen in cyberspace. In de meeste gevallen zijn we ons niet eens bewust van deze dreigingen en als dat wel het geval is, reageren we er soms op weinig gepaste wijze op. De media communiceren dagelijks over incidenten rond informatieveiligheid en over de impact die deze hebben op individuen en bedrijven. Deze incidenten zijn maar het topje van de ijsberg; we zijn er allemaal veel meer aan blootgesteld dan we denken. Bovendien nemen de risico’s op het internet spijtig genoeg nog steeds toe. Het risico bij informatieveiligheid bestaat uit een combinatie van drie factoren: activa, kwetsbaarheden en dreigingen (activa staan bloot aan kwetsbaarheden die blootgesteld kunnen zijn aan dreigingen).

Spijtig genoeg kende elk van deze drie factoren de voorbije jaren een aanzienlijke toename:

 • Informatie en informatiesystemen zijn activa. Nooit eerder beschikten we over meer elektronische informatie. We zijn afhankelijk van de correcte – en dus veilige – werking van de systemen waarop deze informatie wordt opgeslagen en verwerkt.
 • We beschikken over cloud- en sociale mediadiensten, mobiele apparatuur en andere nieuwe tools en technologieën. Deze technologische evolutie zal zich voortzetten en zal ons steeds meer afhankelijk maken van de correcte werking van deze technologieën. Deze evolutie brengt echter ook nieuwe kwetsbaarheden met zich mee waarvoor bedrijven vaak nog geen oplossing hebben.
 • Ten slotte is ook het aantal cyberdreigingen toe- genomen. Ook de complexiteit en de efficiëntie van deze dreigingen kennen een zorgwekkende groei.

 

 

 

Doorlichten en Visie ontwikkelen.

 

Ten prooi vallen aan een incident rond informatieveiligheid kan heel wat gevolgen hebben, die overigens niet beperkt blijven tot het verlies van data of informatie. De effecten op de reputatie van uw bedrijf kunnen langdurig van aard zijn en ernstige financiële gevolgen hebben.

Het volstaat niet om te bevestigen dat het beschermen van de bedrijfsinformatie de verantwoordelijkheid is van iedereen binnen het bedrijf. U moet dit concreet toepassen op alle niveaus in uw bedrijf en zorgen voor de verankering van goede veiligheidsprincipes in de dagdagelijkse werkomgeving. Deze principes moeten pragmatisch zijn en blijk geven van gezond verstand, zodat ze een duurzame impact hebben en zowel in grote als in kleine bedrijven toegepast kunnen worden. Een “one size fits all”- benadering dient aldus vermeden te worden.

 

Wij helpen u met:

 

 • Een bedrijfsvisie en bedrijfsprincipes over het onderwerp creëren, die vertaald worden in een concreet beleid rond informatie veiligheid.
 • Dit beleid implementeren in de organisatie en de processen door gepaste functies en verantwoordelijkhedeni te definiëren.
 • De juiste cultuur, het juiste gedrag en het juiste denkkader creëren door goede principes voor informatie veiligheid te implementeren.

 

Deze mix zou uw bedrijf moeten toelaten om duurzame resultaten te boeken op het vlak van informatieveiligheid. Individuele verantwoordelijkheid en basisdiscipline, eerder dan gesofisticeerde beveiligings technologieën, zijn de eerste en meest eenvoudige acties om uw informatieveiligheid aanzienlijk te verbeteren.

Meer snelheid, beveiliging en uptime

 

We zullen nooit voor 100 % beveiligd zijn, maar dat mag ons niet tegenhouden om alsnog een zo hoog mogelijk niveau trachten na te streven.

Aan de hand van onze aanbevelingen in ons uitgebreide adviesrapport gaat u met ons, of met uw eigen IT partner aan de slag om de aanbevelingen en veiligheidsprincipes te implementeren in uw organisatie. Dit zal u al snel meer veiligheid, een hogere uptime van uw systemen en een hogere netwerk throughput van uw systemen opleveren. Maar nog belangrijker is, het zal u veel tijd en kosten besparen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnenkort begint CS-Consulting met een nieuwe email-dienst:

 

http://www.hermes-mail.org

 

 • Volledig versleuteld tussen client en server
 • Alle data op server versleuteld met sterkst mogelijke encryptie
 • Mogelijkheid tot volledige anonimiteit
 • Volledig 256 bit encryptie van client tot server
 • Eigen client, maar ook beveiligde webomgeving
 • Koppeling met anonieme netwerken

 

De servers draaien, de software is geinstalleerd en het domain is geregistreerd.

Nog veel finetuning en de laatste hand leggen aan de clientomgeving.

CONNECT WITH US

Follow Us On Social Networks

+32 (0)647208362

admin@cs-consulting.nl